Kyberšikana a bezpečné chování na internetu

Kyberšikana a bezpečné chování na internetu

Seminář poskytne účastníkům ucelený přehled o fungování medií, kyberšikaně a o sociálních sítích. Na praktických příkladech se naučí rozpoznávat…

Nelze se již přihlásit

Seminář poskytne účastníkům ucelený přehled o fungování medií, kyberšikaně a o sociálních sítích. Na praktických příkladech se naučí rozpoznávat nepravdivé informace a nebezpečné kybernetické útoky. Vyzkoušejí si, jak se získávají digitální stopy. Během semináře se seznámí s pojmy ohledně mediální výchovy a kyberšikany. Praktická část umožní účastníkům hlouběji pochopit fáze a druhy kyberšikany a její prevenci. Seznámí se se základními principy NETIKETY a bezpečného chování na sociálních sítích, internetu a mobilních zařízeních.
Školení bude obsahovat následující témata: 

Kyberšikana
- Kybergrooming,
- Sexting
- Hatespeech
- Kazuistiky

Mediální gramotnost
- Hoax
- Phishing
- Pharming

Sociální sítě
- Druhy sociálních sítí
- Bezpečné chování na sociálních sítích

Bezpečnost na internetu
- Vícefaktorové ověření
- Pravidla pro tvorbu hesel

Praktické ukázky
- Digitální stopy
- Ověření hesel

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi pro řešení kyberšikany, orientaci ve světě médií a sociálních sítí. Podpořit je v preventivním a výchovném působení, které může účinně zabránit tomu, aby se jejich žáci nestali oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

metodikům prevence, výchovným poradcům, učitelům ZŠ a SŠ, vychovatelům, ředitelům škol a školských zařízení

Délka

6 hod.

Poznámka:

Realizace vzdělávací aktivity probíhá za podpory Středočeského kraje a je hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024.

Kód14-39-G71
LektorMgr. Martin Borský
Cena0 Kč
Termín konání 28.05.2024 09:00 - 14:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy