Kvalifikační vzdělávání

Naše vzdělávací nabídka zahrnuje kromě samostatných kurzů a seminářů i rozsáhlejší vzdělávací programy a studia, poskytující vzdělání potřebné pro dosažení nebo zvýšení kvalifikace ve školství, veřejné správě i v sociálních službách.

 

Jsou to např. studia pedagogiky, studium metodiků prevence, vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách atd.

 

Další informace a přehledy kurzů jsou členěny podle vzdělávacích oblastí:   

Kvalifikační vzdělávání pedagogů 

Kvalifikační vzdělávání pro veřejnou správu 

Kvalifikační vzdělávání pro sociální služby