Centrum kariérového poradenství

konzultační a poradenské centrum pro žáky, jejich rodiče a pedagogy

 

Sportovní 846/22

Praha 10 – Vršovice

 

Kontaktní osoba:

Hana Janoušková, 601 696 698, janouskovah@visk.cz

 

CKP nabízí komplexní služby v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Tyto služby jsou určeny žákům, pedagogům, výchovným a kariérovým poradcům základních a středních škol Středočeského kraje.

 

Informační a poradenská činnost

Informační činnost:

Informační zdroje pro kariérové poradenství a vzdělávání:

  • Centrum metodické podpory pro kariérové poradenství/Informační materiál

https://ikap.kr-stredocesky.cz/informacni-material

 

Poradenská činnost:

· odborné konzultace pro kariérové poradce, výchovné poradce a pedagogy

 

Metodická činnost

Metodická podpora kariérového poradenství a vzdělávání ve školách:

  • Centrum metodické podpory kariérového poradenství/Metodický materiál

https://ikap.kr-stredocesky.cz/metodicky-material

  • DVPP – vzdělávání kariérových a výchovných poradců

https://visk.cz/seminare/typy/2-vzdelavani-pedagogu

  • Profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (NSK – 75-004-R)

https://visk.cz/37-centrum-pro-rekvalifikace

 

Metodický tým

Andrea Csirke působí jako kariérový poradce, lektor v oblasti kariérového poradenství a metodik kariérového poradenství na školách, t. č. na volné noze. Zároveň je studentkou doktorského studijního programu na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při Pedagogické fakultě UK. Je zapojená do různých projektů neziskových organizací týkajících se kariérového poradenství. V rámci implementace krajských akčních plánů zaměřených mj. na podporu kariérového poradenství na školách spolupracuje s některými kraji jako je Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Praha. Je spoluzakladatelkou profesního Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. a spolu se svými kolegy pracuje na rozvoji standardů kvality v kariérovém poradenství a certifikace kariérových poradců.

 

Alice Müllerová působí jako kariérová poradkyně a lektorka kariérového poradenství pro různé cílové skupiny klientů i pro kariérové poradce. V průběhu své profesní dráhy pracovala v Centru Euroguidance, kde získala inspirace z oblasti rozvoje kariérového poradenství v zemích EU. Je zapojená do řady projektů neziskových a příspěvkových organizací. Působí zde jako kariérová poradkyně, lektorka pro kariérové poradenství a metodik kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na školách. Je také spoluzakladatelkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s., kde je spolurealizátorkou projektu Kvalita v kariérovém poradenství.

 

Knihovna

Sportovní 846/22, Praha 10 - Vršovice
Seznam knih ke stažení 

 

Kontakt

Hana Janousková, janouskovah@visk.cz, 601 696 698

 

 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862