Kariérové poradenství - pracovní setkání IKAP

27.06.2019

Pracovní setkání poskytovatelů kariérového poradenství ve Středočeském kraji v rámci KA8 – Kariérové poradenství se konalo 25. 10. 2018 v Praze. Zúčastnilo se ho 28 pedagogů ze středočeských škol.

Bylo představeno kariérové poradenství jako součást poradenství u nás i v zahraničí, prezentována byla realizace kariérového poradenství na úřadech práce, v jednotlivých druzích a typech škol a v neziskových organizacích. Účastníci se seznámili s konkrétními činnostmi v kariérovém poradenství, s jeho významem např. při řešení předčasných odchodů ze vzdělávání i s příklady dobré praxe.  

 

Bc. Martin Borský