Kariérové poradenství - workshopy IKAP

27.06.2019

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje čtyři workshopy. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

1.workshop kariérového poradenství v rámci K8 – Kariérové poradenství proběhl 29. 11. 2018 na OA v Lysé nad Labem a zúčastnilo se ho 14 pedagogů ze středočeských škol. Účastníci se seznámili jak s principy skupinového kariérového poradenství, tak i se zásadami praktické realizace kariérového poradenství ve školách. Představeny byly i příklady dobré praxe.

2. workshop kariérového poradenství v rámci KA8 – Kariérové poradenství se uskutečnil 7. 3. 2019 na VŠ ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a zúčastnilo se ho 10 pedagogů ze středočeských škol. Prakticky byla předvedena realizace kariérového poradenství na ZŠ i SŠ a předvedeno bylo i využití koučování v kariérovém poradenství. Účastníci se aktivně zapojili do aktivit vycházejících z příkladů dobré praxe.

3. workshop kariérového poradenství v rámci KA8 – Kariérové poradenství se konal 20. 6. 2019 v budově ARC v Kutné Hoře a zúčastnilo se ho 15 pedagogů ze středočeských škol. Představena byla témata mapování kompetencí a společné vzdělávání v kariérovém poradenství. Z obou témat vycházely i praktické ukázky a úkoly, se kterými se mohli účastníci podrobně seznámit.

4. workshop kariérového poradenství v rámci KA8 – Kariérové poradenství proběhl 10. 10. 2019 na Základní škole Jiráskovy sady v Příbrami a zúčastnilo se ho 14 pedagogů ze středočeských škol. Workshop byl zaměřen na realizaci, trendy, kreativitu a podnikání v kariérovém poradenství. Představeny byly příklady dobré praxe a metodiky k realizaci kariérového poradenství a podnikání. 

 5. workshop kariérového poradenství v rámci KA8 – Kariérové poradenství proběhl 21. 1. 2020 na Střední hotelové škole v Kladně a zúčastnilo se ho 13 pedagogů ze středočeských škol. Workshop byl zaměřen na individuální kariérové poradenství, kreativitu a podnikání v kariérovém poradenství. Pedagogové se prakticky zabývali vedením rozhovoru v kariérovém poradenství a kreativním podnikatelským záměrem.

 

Mgr. Martin Borský