Projekty realizované VISK

IKAP

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Termín realizace projektu
01. 04. 2018 - 30. 06. 2020
Detail projektu

CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ

Termín realizace projektu
01. 03. 2017 - 30. 11. 2018
Detail projektu

BEZPEČNÉ KLIMA V PRAXI ŠMP

Termín realizace projektu
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Detail projektu

MALÍ ŠIKULOVÉ

Termín realizace projektu
01. 06. 2014 - 30. 06. 2015
Detail projektu

PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ

Termín realizace projektu
01. 11. 2013 - 30. 06. 2015
Detail projektu

MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA

Termín realizace projektu
01. 04. 2013 - 31. 12. 2014
Detail projektu

Rychlé odkazy